LEZINGEN & VOORDRACHTEN
 • “De kunstenaarswoning van glazenier Coucke te Brugge.” Studiedag naar aanleiding van “30 jaar kunstambachten & restauratie” Organisatie: Academie voor Beeldende Kunsten - Anderlecht, 25/10/2008.
 • “De restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw met kind (1550-1560), vervaardigd door Meester van de Vijfpuntige Ster.” Studiedag naar aanleiding van het “700-jarig bestaan van de H. Maria Magdalenaparochie” Organisatie: Vzw Heemkring De Root & Kerkraad van de H. Maria Magdalenakerk. Pastorale Reet, 18/11/2009.
 • “De restauratie van de altaren en objecten uit het interieur van de Sint-Joris-Kapel te Sint-Joris-Winge.” Toelichting naar aanleiding van de restauratiewerken. Organisatie: Kerkfabriek Sint-Joris. C.C. De Maere, 20/10/2010.
 • “De restauratie van Onze-Lieve-Vrouw van Goed Succes uit de Sint-Antoniuskerk te Antwerpen.” Toelichting naar aanleiding van de restauratiebehandeling. Organisatie: Kerkfabriek Sint-Antonius, 20/05/2011.
 • “Onzichtbaar erfgoed - De Conical Paint Probing (CPP) als onderzoeksmethode: Het onzichtbare visualiseren.” Internationale BRK-studiedagen naar aanleiding van “Het onzichtbare restaureren”. Organisatie: BRK-VIOE, 17-18/11/2011.
 • “De restauratie van de 18de eeuwse expositietroon.” Voordracht naar aanleiding van de gedane restauratie. Organisatie: Vzw De Vrienden van het Begijnhof & TRAM41. Begijnhof Turnhout, 26/10/2012.
 • “De restauratie van het beeld van Sint-Franciscus Xaverius”. Toelichting naar aanleiding van de restauratiewerken. Organisatie: Vrienden van Sint-Rombout vzw. Sint-Pieter-en-Paulkerk Mechelen, 04/12/2016.

MEDEWERKING ERFGOEDDAGEN
 • “Gezocht: Houtworm!” Demonstratie over de werking van de anoxie-methode (gasbubbel). Museum Vleeshuis – Antwerpen, 17/04/2005.
 • “De problematiek van beschilderde beelden (monochroom en polychroom)”. Hogeschool Antwerpen, 23/04/2006.
 • “De taak van een restaurator polychrome objecten” Organisatie: Erfgoedcel Berla. Pastorij - Meuzegem, 09/09/2006.
 • “De restauratie van de O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans” Sint-Pauluskerk - Antwerpen, 26/04/2009.

PUBLICATIES
 • “Madonna van de Kuipersstraat doorgelicht” In: Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse madonna’s, nr.4, (3de jaargang, 2004, nr.1), pp 6-11.
 • “Conical Paint Probing als onderzoeksmethode om het onzichtbare erfgoed te visualiseren” In: Postprints van de Internationale BRK-APROA studiedagen: “Het onzichtbare restaureren” Brussel, 17 en 18 november 2011, Brussel, 2012, pp. 132-138.
 • “Restauratie van de 18de-eeuwse expositietroon” In: Begijnhofkrant, nr.38, (winter 2012), pp 5-7.

GEVOLGDE LEZINGEN & CONGRESSEN
 • Themadag “Conservatie/Restauratie Moderne en Hedendaagse kunst”. – RUG/CoReModAc/BRK, 16/02/2001.
 • Studiedag “verzeker de bewaring- Conservering van objecten” - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Beeldende Kunst en Musea, 18/09/2001.
 • Internationale BRK-APROA studiedagen, “de problematiek van verlijmingstechnieken en- materialen in de verschillende specialisaties van de conservatie-restauratie”, 21-22/10/2001.
 • “Constructing Wooden Images” - Universiteit Gent / VUB / Africamuseum Tervuren, 25-26/10/2002.
 • “De zorg voor het roerend erfgoed. Voorkomen is beter dan genezen” - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 12/11/2002.
 • Studiedag “Kunst en wetenschap” - Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen - 01/09/2003.
 • Vorträge der Absolventinnen und Absolventen der Jahrgänge 2002/2003 - Fachochschule Köln, 14-15/11/2003.
 • Internationale BRK-APROA studiedagen, “de problematiek van vernissen in conservatie-restauratie”, 20-21/11/2003.
 • “The dating of works of art laboratory methods: Dendrochronology and Radiocarbon” - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 29/10/2004.
 • Doctoraatsverdediging van Mevr. Ria De Boodt: Retabelkasten, ornamentiek en beeldsnijwerk (Onderzoek naar de mate van formele standaardisatie in de Antwerpse retabelproductie van de 16de eeuw) - VUB, 29/10/2004.
 • Internationale BRK-APROA studiedagen, “de problematiek van lacunes in Conservatie-Restauratie” - 27-28/10/2005 (technisch medewerker).
 • Studiedag “Het 19de eeuws corporatisme en de restauratiepraktijk” – Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen – 21/03/2007.
 • Studiedag “Historisch interieur” – Universiteit Gent – 29/03/2007.
 • Working group on Sculpture, Polychromy and architectural decorations – International Council of Museums / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium – 30-31/03/2007.
 • Studiedag “In ander licht, Toekomstperspectieven voor religieus erfgoed in Vlaanderen” – VCM – 23/02/2008.
 • Studiedag “Historisch interieur” – Universiteit Gent – 8-9/05/2008.
 • Internationale BRK-APROA studiedagen, “Reflex of reflectie”, 19-20/11/2009 (technisch medewerker).
 • DAAD symposium “Kerk her(be)stemmen: een hypothese voor parochiaal gebruik” – Provinciale Hogeschool Limburg – 18/11/2010.
 • Studiedag “Historisch interieur” – Universiteit Gent – 18/05/2011.
 • Via-rondetafel (vlaanderen in actie – pact 2020), “digitale technologieën in de Erfgoedzorg in het kader van de registratie, conservatie en restauratie van onroerend erfgoed”, 19/09/2011.
 • Internationale BRK-APROA studiedagen, “het onzichtbare restaureren”, 17-18/11/2011 (technisch medewerker).
 • Expertenforum “het bos en de bomen: naar een selectiebeleid voor roerend religieus erfgoed” – CRKC heverlee - 22/11/2011.
 • Studiedag “Historisch interieur” – Universiteit Gent – 09/05/2012.
 • “Digitale media, een openbaring voor de erfgoedsector?” – Manoeuvres - 14/05/2012.
 • Expertenforum “Voor de eeuwigheid? Bewaren en niet bewaren van roerend erfgoed” – CRKC heverlee - 07/06/2012.
 • Workshop “Integrated Pest Management” – Iparc - 18/03/2013.
 • Studiedag “Historisch interieur” – Universiteit Gent - 17/05/2013.
 • Symposium “Het nieuwe bestrijden” – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - 11/06/2013.
 • Colloquium “Voorbij het kijken” – Museum voor schone Kunsten Gent - 05/11/2013.
 • Internationale BRK-APROA studiedagen, “Glans in de conservatie-restauratie”, 21-22/11/2013 (technisch medewerker).
 • Study day, “From carpentry to joinery”, – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - 29/11/2013.
 • Workshop “Materials and methode for surface cleaning and demoval of film-forming materials by Paolo Cremonesi”, – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium/BRK-APROA - 20/05/2014.
 • Onderzoeksdag conservatie-restauratie, “Verlijmen-consolideren”, Universiteit Antwerpen, 24/03/2015.
 • Symposium, “Flesh, gold and wood” Betreffende het altaar van Saint-Denis uit de collegiale kerk van Saint-Denis in Luik, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 22-23/10/2015.
 • Scholar’s day “Current research in late Medieval sculpture” – Museum M Leuven – 26/11/2015.
 • Internationale BRK-APROA studiedagen, “Innovatie in de conservatie-restauratie”, 12-13/11/2015 (technisch medewerker).
 • Internationale BRK-APROA studiedagen, “Keuzes en dillema’s in de conservatie-restauratie”, 23-24/12/2017.
 • Studiedag “Controlling woodworm: Non-chemical treatments for historical wood” - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en Monumentenwacht Vlaanderen, 03/05/2019.