Stacks Image 5
Zowel het object als de klimaatomstandigheden worden onderworpen aan een inspectie en evaluatie.

CONTROLEREN EN BEOORDELEN

Stacks Image 6
Aan de hand van microscopisch onderzoek kan de opbouw van verflagen beter bestudeerd en geïdentificeerd worden.

MICROSCOPISCH ONDERZOEK

Stacks Image 7
Alle schade wordt opgetekend met behulp van de computer.

OPTEKENEN VAN SCHADESCHEMA'S

Stacks Image 8
Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de opbouw van het object, de kunstenaarstechnieken of de oorzaken van schade te achterhalen.

MATERIAALTECHNISCH ONDERZOEK

Stacks Image 9
Op een proefvlak worden verscheidene materialen en restauratietechnieken getest om zo te komen tot het beste resultaat.

PROEFRESTAURATIE

Stacks Image 10
Wetenschappelijk onderzoek kan inzicht verschaffen in de opbouw/samenstelling van het object en afwerking ervan, wat een meerwaarde kan zijn bij de keuze van de behandeling.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Stacks Image 11
Kunsthistorisch onderzoek heeft als doel om de ontstaansgeschiedenis of de kunstenaar van het object te achterhalen, dit door verscheidene archieven te raadplegen en/of vergelijkende studies te maken.

KUNSTHISTORISCH ONDERZOEK

Stacks Image 12
Het onderzoeksverslag (al dan niet in functie van een aanbesteding) wordt volgens de richtlijnen gedocumenteerd. Hierbij wordt alle informatie die nuttig kan zijn voor de behandeling opgenomen in het rapport.

BEHANDELINGSVOORSTEL