Stacks Image 26
Om de historische gelaagdheid van de picturale laag in kaart te brengen worden op strategische plaatsen stratigrafiën uitgevoerd.

STRATIGRAFISCH ONDERZOEK

Stacks Image 27
Ook de gemaakte analyses in de vorm van dwarsdoorsneden en chemische identificatie bieden ondersteuning bij het interpreteren van lagen en kleuren.

VERF-IDENTIFICATIE

Stacks Image 28
ChromArt heeft deze onderzoeksmethode ontwikkeld die bij het onderzoek van de aanwezige picturale lagen een meerwaarde bied naast het stratigrafisch onderzoek.

CONICAL PAINT PROBING (CPP)

Stacks Image 29
Deze tabellen geven een chronologie weer van de verscheidene interventies op alle beschilderde onderdelen en ruimtes van het gebouw.

SYNOPTISCH ONDERZOEK

Stacks Image 30
Een karterend onderzoek kan informatie verschaffen indien er verbouwingen of wijzigingen hebben plaatsgevonden in het verleden.

KARTEREND ONDERZOEK

Stacks Image 31
Elke laag van de stratigrafie wordt uitvoerig gedocumenteerd.

OPMAKEN VAN ONDERZOEKSRAPPORT

Stacks Image 32
Elke interventie van overschildering kan schematisch worden gevisualiseerd.

SCHEMATISCHE NCS-KLEURENRECONSTRUCTIES

Stacks Image 33
Het schematisch optekenen van waardevolle en minder waardevolle elementen van een gebouw. Dit gebeurd in samenspraak met een bouwhistoricus.

OPTEKENEN VAN WAARDESTELLINGEN

Stacks Image 34
Het is mogelijk om met de gevonden onderliggende verflagen een computersimulatie te maken.

NCS-COMPUTERSIMULATIE