Wat kost een offerte?

Offertes zijn bij ons altijd kosteloos. Na een offerte-vraag proberen we u zo snel mogelijk verder te helpen. Na een grondig onderzoek ter plaatse stellen wij een behandelingsvoorstel op, samen met een vrijblijvende gedetailleerde offerte.

Voor wie werken wij?

Wij werken voor:
* Restauratie-architecten
* Kerkfabrieken
* Musea
* Particulieren

Iedereen kan dus bij ons terecht met al zijn vragen of problemen rond onderzoek, conservatie en/of restauratie.
Indien daar behoefte aan is, willen wij onze vakkennis aanbieden en komen wij graag ter plaatse om de problemen te evalueren.

Wat is polychromie?

Het woord polychromie is afkomstig uit het Grieks Poli (veel) chromos (kleur). Dit houd concreet in dat ChromArt beschilderde objecten onderzoekt en restaureert, uitgezonderd schilderijen. De schilderij-lijst behandelen we dan weer wel. Ook het onderzoek op afwerkingslagen van gebouwen (zowel interieur en exterieur) komen hiervoor in aanmerking.

Wat doet een restaurator?

De fundamentele taak van de conservator-restaurator is het behoud, de conservatie en de restauratie van het cultureel erfgoed. Tevens draagt hij/zij bij tot een beter begrip ervan, met respect voor de betekenis van de kunstwerken en hun fysieke integriteit.

Wat is het verschil tussen conservatie, restauratie en reconstructie?

CONSERVATIE kan ingedeeld worden in twee groepen:
- Preventieve of passieve conservatie is het geheel van maatregelen en handelingen die erop gericht zijn een optimale omgeving voor de bewaring van de voorwerpen te scheppen en te handhaven. Preventieve conservering tracht zowel de klimatologische karakteristieken (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, lichtintensiteit) als de algemene bewarings- of tentoonstellingsomstandigheden te beheersen. Bij preventieve conservering worden dus geen handelingen aan het object zelf verricht.
-
Curatieve of actieve conservatie is de behandeling van vastgestelde aantasting of andere vormen van schade aan de houtsculptuur. Bij curatieve conservering gaat het om handelingen die de uiterlijke verschijningsvorm van het object niet of weinig veranderen. Enkele voorbeelden van curatieve conservatie zijn het doden van de actieve houtworm, het fixeren van loskomende verfschilfers, het verwijderen van de vuillaag om biologische degradatie te vermijden, ….

RESTAURATIE betreft de ingrepen die tot doel hebben om, met minimale handelingen van esthetische, historische en materiële authenticiteit, het object (opnieuw) leesbaar te maken en het in een toestand te brengen die een verantwoorde maatschappelijke functie toelaat, in overeenstemming met zijn historisch-documentaire waarde en mogelijkheden. Bij restauratie gaat het om handelingen, die het uitzicht van de schildering kunnen wijzigen. Enkele voorbeelden van restauratie zijn het verwijderen van een vergeelde vernislaag of storende overschilderingen, het retoucheren van lacunes, …

RECONSTRUCTIE is het geheel van handelingen waarbij het object wordt opnieuw samengesteld of waarbij onderdelen worden gereconstrueerd en toegevoegd of in het geheel geïntegreerd.